Sekretariat Szkoły jest czynny od poniedziałku do piątku 8:00 - 15:00

Przyjęcia Interesantów w sprawie skarg i wniosków:

W sprawach skarg i wniosków przyjmuje Dyrektor I LO w Piotrkowie Trybunalskim.

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.