Podstawowe informacje

I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Piotrkowie Trybunalskim jest jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej.
Organem prowadzącym szkoły jest: Urząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego Organem nadzoru pedagogicznego jest: Kuratorium Oświaty w Łodzi

Sekretariat Szkoły jest czynny od poniedziałku do piątku 8:00 - 15:00