Szkoła zatrudnia następujących pracowników niepedagogicznych:

  • sekretarza szkoły, głównego księgowego, kierownika gospodarczego, woźne, sprzątaczki i konserwatora.

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.